bestellingen bestellingen
Gegarandeerd lage prijzen Gegarandeerd lage prijzen
het drukken Download als .pdf

Download Acrobat Reader

Informatie over gegevensbescherming:

Angelplatz GmbH (hierna “wij”) respecteert de privacy van de gebruikers en klanten van haar internetaanwezigheid en heeft de bescherming van hun privacy tot een topprioriteit gemaakt bij alle activiteiten op internet. Dit betekent: wij verbinden ons ertoe de door u verstrekte informatie te allen tijde met de grootste zorgvuldigheid, het grootste verantwoordelijkheidsgevoel en in overeenstemming met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), de Telemediawet (TMG), en in het bijzonder die van de EU AVG en de TTDSG (Telecommunicatie). -Telemedia Data Protection Act) en moeten worden behandeld op basis van deze gegevensbeschermingsverklaring.
Dit geldt ook en vooral voor de samenwerking met partners en derde partijen waar wij gebruik van maken bij het afhandelen van contracten.

 1. Verantwoordelijke instantie

  De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens is:
  Visplaats Ltd
  Zuckmayerstr. 15e
  65582 Diez (verkoper)
  Klantenservice:
  Tel .: 06431 / 9769690
  Fax: 06432 / 9139 2860
  E-mail: info@angelplatz.de

  Als u bezwaar wilt maken tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van uw gegevens door Angelplatz GmbH in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsregels in zijn geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail, fax of brief sturen naar de volgende contactgegevens: Angelplatz GmbH, Zuckmayerstr. 15, 65582 Diez, fax: 06432/9139 2860, e-mail: info@angelplatz.de

 2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens

   Persoonsgegevens zijn gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres, uw IP-adres en alle inventarisgegevens die u ons verstrekt bij de registratie en het aanmaken van uw klantaccount. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen als u onze webshop bezoekt en die niet direct tot u persoonlijk herleidbaar zijn, vallen hier niet onder. Dit zijn bijvoorbeeld statistieken over welke pagina's van onze winkel bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van de Angelplatz.de-winkel bezoeken.

  2. bewaartijd

   Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden opslaan als en zolang de wet ons toestaat deze voor bepaalde doeleinden te blijven opslaan, inclusief voor de verdediging van juridische claims.

  3. rekening

   Voor elke klant die zich dienovereenkomstig registreert, bieden wij met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de door ons opgeslagen voorraadgegevens (klantaccount) aan. Hier kunt u gegevens bekijken over uw voltooide, openstaande en recent verzonden bestellingen en uw gegevens en de Newsbrieven beheren. Wij vragen u om uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor ongeautoriseerde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Tenzij u uitlogt, blijft u automatisch ingelogd. Met deze functie kunt u een deel van onze diensten gebruiken (bijvoorbeeld "Mijn account") zonder dat u zich telkens opnieuw hoeft aan te melden. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen.

   Een bestelling is ook mogelijk zonder een klantaccount aan te maken. Gebruik hiervoor de functie “Bestellen zonder registratie”.

  4. Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens

   Gegevensbescherming is voor ons erg belangrijk. Daarom houden wij ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens strikt aan de wettelijke bepalingen van de Federale Gegevensbeschermingswet en de Telemediawet. Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor de gehele afhandeling van uw aankoop, inclusief eventuele daaropvolgende garanties, voor onze dienstverlening, technische administratie en onze eigen marketingdoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling of facturering of als u vooraf toestemming heeft gegeven. In het kader van de orderverwerking ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals transporteurs, logistieke dienstverleners, banken) bijvoorbeeld de benodigde gegevens voor de order- en orderverwerking. De op deze manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan ​​en gebeurt niet bij de door ons ingeschakelde dienstverleners. Voor uw bestelling hebben wij uw juiste naam, adres en betaalgegevens nodig. Om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij gebruiken dit ook voor uw identificatie (klantlogin). Via uw e-mailadres ontvangt u tevens uw bestel- en verzendbevestiging. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij wettelijke bewaarplichten hiermee in strijd zijn en als u een verwijderingsclaim heeft ingediend, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan.

  5. Legale basis

   In overeenstemming met artikel 13 AVG-EU zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Tenzij de wettelijke basis uitdrukkelijk anders wordt vermeld in het privacybeleid of bij het verzamelen van persoonsgegevens, geldt het volgende:

   De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1a en artikel 7 AVG-EU. De wettelijke basis voor de verwerking om onze diensten te vervullen, contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden, is artikel 6, lid 1b AVG-EU. De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1c AVG-EU. De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1f AVG-EU. Ons legitieme belang ligt in de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op het aanbieden en exploiteren van de online aanbiedingen en in het initiëren, uitvoeren en verwerken van onze zakelijke relatie.

  6. Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

   Naast de verwerking van uw gegevens om uw aankoop bij Angelplatz.de te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingcampagnes en om producten of diensten aan te bevelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden, in zijn geheel of voor individuele maatregelen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan ​​dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) voldoende.

   1. Nieuwsbrief

    Voor verzending van de Newsbrieven gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, wat betekent dat wij u er dan pas één toesturen Newsper e-mail als u vooraf uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat wij dit graag willen doen Newsbrievenservice moet geactiveerd zijn. Wij sturen u dan een e-mailmelding en vragen u te bevestigen dat u de onze accepteert door op de link in die e-mail te klikken Newswil de brief graag ontvangen. Als je er later geen hebt Newsbrief Als u meer van ons wilt ontvangen, kunt u hier op ieder moment bezwaar tegen maken, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan ​​dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) voldoende. Natuurlijk vind je ze ook in iedereen Newsstuur een afmeldlink.

   2. Adverteren op basis van gebruikersgegevens

    Ons primaire doel is het ontwikkelen en opzetten van op maat gemaakte functies en diensten die specifiek op u zijn afgestemd. We willen u een persoonlijke winkelervaring bieden die onafhankelijk is van uw locatie, tijd en apparaten die u gebruikt. Ons doel is om u een aanbod te bieden dat aansluit bij uw individuele interesses. Om deze reden is de verwerking en opslag van uw gegevens om onze dienstverlening aan te passen een integraal onderdeel van de dienstverlening van Angelplatz GmbH.

   3. Competities, markt- en opinieonderzoek

    Tijdens wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te stellen van de winnaars en om reclame te maken voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde informatie vindt u in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende wedstrijd. Wij gebruiken uw gegevens ook voor markt- en opinieonderzoek. Uiteraard gebruiken wij deze alleen anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor Angelplatz GmbH. Uw antwoorden op enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Angelplatz GmbH gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens voor markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek, geheel of voor bepaalde maatregelen, zonder dat daarvoor andere kosten ontstaan ​​dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm naar de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vindt u in elke enquête-e-mail ook een link waarmee u zich kunt afmelden.

 3. Rechten van betrokkenen

  Angelplatz GmbH neemt passende maatregelen om de betrokkene in een transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in eenvoudige taal alle informatie te verstrekken die nodig is om zijn rechten uit te oefenen. De informatie wordt schriftelijk of in een andere vorm, eventueel ook elektronisch, doorgegeven. Op verzoek van de betrokkene kan de informatie mondeling worden verstrekt, mits de identiteit van de betrokkene op een andere manier is bewezen.

  Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten jegens ons:
  • Recht op informatie
  • Recht van bezwaar en intrekking
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verwijdering
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op gegevensportabiliteit
  • Recht om te klagen

  Om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u uw verzoek per post te versturen, waarbij u zich duidelijk identificeert:

  Visplaats Ltd
  AVG (Privacy)
  Zuckmayerstr. 15e
  65582 Diez

 4. credit check

  Ons bedrijf controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het afsluiten van contracten en, in bepaalde gevallen waarbij sprake is van een gerechtvaardigd belang, ook bij bestaande klanten. Hiervoor werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, van wie wij de benodigde gegevens ontvangen. Voor dit doel geven wij uw naam en contactgegevens door aan Creditreform Boniversum GmbH. De informatie overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU over de gegevensverwerking die plaatsvindt bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier:
  www.boniversum.de/EU-DSGVO

 5. Bijzonder gevoelige gegevens

  Om de bijzonder gevoelige gegevens van de door u gewenste betaalmethode te beschermen, gebruiken wij tijdens het betalingsproces het zogenaamde SSL-protocol (Secure Sockets Layer), waarbij uw betalingsgegevens gecodeerd worden verzonden.

  Wij slaan uw creditcardgegevens doorgaans niet zelf op. Onze PCI-DSS-gecertificeerde betalingsdienstaanbieder IONOS SE, Elgendorfer Strasse 57, 56410 Montabaur blijft de creditcardgegevens opslaan en verwerken met zijn iPayment-service (hierna "IONOS"), voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Meer informatie over hoe IONOS met persoonlijke gegevens omgaat, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van IONOS op https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy?linkId=ft.nav.privacypolicy . Als u gebruik maakt van een van de betaalmethoden Paypal, Giropay Paydirekt, Sofortüberweisung, sturen wij de gegevens die nodig zijn om de betaling uit te voeren naar:

  PayPal (Europe) S.à rl & Cie, SCA
  Société een commanditaire vennootschap
  Maatschappelijke zetel: 22-24 Boulevard Royal,
  L-2449 Luxemburg, RCS Luxemburg B 118

  Giropay: paydirekt GmbH
  Stephanstraße 14-16
  60313 Frankfurt am Main

  Sofortüberweisung: Sofort GmbH
  Theresienhöhe 12
  80339 München

 6. Cookies

  Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze websites. Wij willen u er echter op wijzen dat onze website en dienst slechts beperkte functionaliteit hebben als u niet toestaat dat wij cookies plaatsen.

  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser. Er zijn grofweg 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of voor onbepaalde tijd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons om onze websites en onze aanbiedingen dienovereenkomstig voor u vorm te geven en maakt ze gemakkelijker voor u, bijvoorbeeld door bepaalde gegevens die u invoert op te slaan, zodat u ze niet voortdurend hoeft te herhalen.

  Welke cookies gebruikt Angelplatz GmbH?
  De meeste door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (vandaar ook sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's aan te bieden. Wij gebruiken ook cookies die op uw harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen uw voorkeur hebben. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de aangegeven tijd. Deze cookies dienen er met name voor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u op de site informatie ontvangt die specifiek is afgestemd op uw interesses. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van uw klant en om uw surfgedrag bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.

  Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
  In de door Angelplatz GmbH gebruikte cookies worden uitsluitend pseudonieme gegevens opgeslagen. Wanneer de cookie wordt geactiveerd, wordt er een identificatienummer aan toegewezen. Uw persoonsgegevens worden niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken etc.

  Wat is targeting op locatie?
  Op de websites van Angelplatz GmbH worden gegevens verzameld op basis van cookietechnologie om onze advertenties en het gehele onlineaanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar worden uitsluitend gebruikt voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden nooit samengevoegd met de persoonsgegevens die wij opslaan. Deze technologie stelt ons in staat u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten aan te bieden, waarvan de inhoud is gebaseerd op de context van informatie verkregen uit clickstream-analyse (bijvoorbeeld reclame gericht op het feit dat de afgelopen jaren alleen zonnebrillen zijn bekeken). paar dagen). Ons doel is om ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken en u advertenties aan te bieden die aansluiten bij uw interessegebieden.

  Zijn er ook cookies van derden (zogenaamde cookies van derden)?
  Angelplatz GmbH maakt gebruik van een aantal reclamepartners die helpen het internetaanbod en de websites voor u interessanter te maken. Wanneer u de websites bezoekt, worden er daarom ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na de aangegeven tijd automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de aangegeven tijd. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten alleen pseudonieme, veelal anonieme gegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over welke producten u heeft bekeken, of er iets is gekocht, naar welke producten is gezocht etc. Sommige van onze advertentiepartners verzamelen ook buiten de websites om informatie over welke pagina’s u eerder heeft bezocht of waarvoor u bijvoorbeeld , producten waarin u geïnteresseerd bent, om u advertenties te kunnen tonen die het beste aansluiten bij uw interesses. Deze pseudonieme gegevens zullen nooit gecombineerd worden met uw persoonsgegevens. Hun enige doel is om onze advertentiepartners in staat te stellen u te voorzien van advertenties die u mogelijk daadwerkelijk interesseren.

  Opnieuw richten
  Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website interessanter voor u te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten te targeten met advertenties op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo'n persoonlijke band heeft. De weergave van dit advertentiemateriaal op de websites van onze partners is gebaseerd op cookietechnologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van adverteren is volledig pseudoniem. Er worden geen gebruiksprofielen samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Door onze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er zogenaamde cookies worden gebruikt en dat uw gebruiksgegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Uw gegevens worden ook na het einde van de browsersessie in cookies opgeslagen en zijn bijvoorbeeld bij uw volgende bezoek aan de website weer toegankelijk. U kunt deze toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door het accepteren van cookies in uw browserinstellingen te weigeren.

  Hoe kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen?
  U kunt uw browser zo instellen dat deze alleen de opslag van cookies accepteert als u hiermee akkoord gaat. Als u alleen de cookies van Angelplatz GmbH wilt accepteren, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners, kunt u in uw browser de instelling ‘Cookies van derden blokkeren’ selecteren. In de regel laat de helpfunctie in de menubalk van uw webbrowser u zien hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Als u gedeelde computers gebruikt die zijn ingesteld om cookies en Flash-cookies te accepteren, raden wij u aan altijd volledig uit te loggen nadat u klaar bent met het gebruik ervan.

 7. Logboek bestanden

  Telkens wanneer de pagina's van Angelplatz GmbH worden bezocht, worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser verzonden en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van toegang, naam van de opgeroepen pagina, IP-adres, referrer-URL (oorsprongs-URL vanwaar u naar de website bent gekomen), de hoeveelheid overgedragen gegevens, evenals product en versie informatie over de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer kan worden toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon of alleen kan worden toegewezen aan een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon met een onevenredig groot aantal tijd, geld en mankracht. Wij evalueren deze logbestandsgegevenssets in anonieme vorm om ons aanbod en de Angelplatz.de-winkel verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, fouten sneller te vinden en op te lossen en de servercapaciteiten te controleren. Zo kan bijvoorbeeld worden bijgehouden op welk tijdstip het gebruik van de Angelplatz.de-shop bijzonder populair is en kan het juiste datavolume ter beschikking worden gesteld, zodat u uw aankoop zo snel mogelijk kunt doen. Bovendien kunnen we eventuele fouten in de Angelplatz.de-winkel sneller identificeren en corrigeren door de logbestanden te analyseren.

 8. Conversies bijhouden via Google Adwords

  Angelplatz GmbH maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. De conversietrackingcookie wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website Angelplatz.de bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en Angelplatz GmbH herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet gevolgd worden via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. U ontvangt echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Gebruikers die niet aan tracking willen deelnemen, kunnen de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig via hun internetbrowser onder Gebruikersinstellingen deactiveren. Deze gebruikers worden niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

 9. Gebruik van Matomo

  Deze website maakt gebruik van de webanalyseservicesoftware Matomo (www.matomo.org), een dienst die wordt aangeboden door de aanbieder InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, (“Matomo”) op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 onder f AVG-gegevens verzameld en opgeslagen. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt en geëvalueerd. Er kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De gegevens die met behulp van Matomo-technologie worden verzameld (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) worden op onze servers verwerkt.

  De door de cookie gegenereerde informatie in het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u op elk gewenst moment met een muisklik bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik. In dit geval wordt in uw browser een zogenaamde opt-out-cookie opgeslagen, waardoor Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Houd er rekening mee dat als u uw cookies volledig verwijdert, ook de opt-out-cookie wordt verwijderd en u deze mogelijk opnieuw moet activeren.

 10. Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH

  Om een ​​voucheraanbieding te selecteren die momenteel interessant voor u is, pseudonimiseren en coderen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met eventuele bezwaren tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiligingsdoeleinden en wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f AVG). Voor factureringsdoeleinden geven wij ook een gepseudonimiseerd bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (Art. 6 lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, er geen reclamebezwaar tegen uw e-mailadres bestaat en u op de voucherbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, sturen wij uw titel, naam en e-mailadres in gecodeerde vorm naar Sovendus Voorbereiding van de verzonden voucher (art. 6 lid 1 b, f AVG). Voor meer informatie over hoe Sovendus uw gegevens verwerkt, kunt u de online gegevensbeschermingsinformatie raadplegen op www.sovendus.de/datenschutz.

 11. Overdracht van persoonlijke gegevens

  Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling of voor factureringsdoeleinden.

  Daarnaast maken wij voor het uitvoeren van sommige diensten gebruik van externe dienstverleners, zoals:

  Pakketdienstverlener
  DHL (DHL Paket GmbH Sträßchensweg 10, 53113 Bonn),
  DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstrasse 1, 63741 Aschaffenburg),
  Hermes (Hermes Duitsland GmbH, Essener Strasse 89, 22419 Hamburg),
  GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS, Duitsland-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein) en
  Post AT (hoofdkantoor Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1 1030 Wenen)

  Servicechat
  Livechat (LiveChat Software SAul. Zwycieska 47, 53-033 Wroclaw, Polen)

  Portalen bekijken
  eKomi (eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn)

  Het hosten van de webservers
  ICO Computer GmbH (ICO Computer GmbH Zuckmayerstr. 15, 65582 Diez)

  CloudFlare (omgekeerde proxy)
  Ter bescherming tegen aanvallen en schadelijke bots en om de prestaties te verbeteren, gebruiken we voor onze website de diensten van onze technologiepartner CloudFlare Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA. Alle gegevens van en naar deze server worden verzonden via het CDN van Cloudflare (“Content Delivery Network”). Om aanvallen te detecteren en zich hiertegen te verdedigen, slaat Cloudflare toegangsgegevens op, die doorgaans binnen 4 uur, maar uiterlijk na 3 dagen worden verwijderd. Meer informatie vindt u op de volgende link:

  Cloudflare Privacybeleid - https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

  Er wordt voor gezorgd dat deze dienstverleners uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften behandelen en dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor het doel van de betreffende dienst. Elke overdracht of wederverkoop van gegevens aan derden door Angelplatz GmbH buiten de bepalingen van deze gegevensbeschermingsverklaring is uitgesloten, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met de overdracht van zijn gegevens.

 12. Aanwezigheid op Facebook

  Wij hebben een pagina op Facebook. Hierdoor kunnen klanten, geïnteresseerden en gebruikers met ons communiceren en meer te weten komen over onze activiteiten en producten. In dit verband willen wij u erop wijzen dat gebruikersgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers van onze Facebook-pagina. Facebook verplicht zich ertoe de gegevensbeschermingsnormen van de Europese Unie na te leven.

  Facebook gebruikt gebruikersgegevens doorgaans ook voor marktonderzoek en reclame. Gebruiksgedrag wordt bijvoorbeeld gebruikt voor advertenties op en buiten Facebook. Er wordt rekening gehouden met de belangen van de gebruikers. Om dit te bereiken worden cookies op de apparaten van de gebruikers opgeslagen, waardoor conclusies kunnen worden getrokken over het gebruiksgedrag en de interesses. De verwerking van de persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers is gebaseerd op een legitiem belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Ons doel is om effectieve communicatie met gebruikers te garanderen en u te informeren over onze activiteiten en producten. Indien toestemming voor de gegevensverwerking vereist is, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a. en artikel 7 AVG.

  Voor verdere details en mogelijkheden voor bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de volgende pagina’s: Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland), Facebook-pagina’s op basis van een overeenkomst over gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens Gegevens ( https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ) - Gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/ , Afmelden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com

  Verzoeken om informatie kunt u rechtstreeks richten aan Facebook. Alleen de aanbieder heeft toegang tot de gebruikersgegevens en kan daarom informatie verstrekken of passende maatregelen nemen in het geval dat gebruiksrechten worden geldend gemaakt. Maar ook als u vragen heeft, kunt u bij ons terecht.

 13. Facebook-conversiepixel

  Met uw toestemming gebruiken we zogenaamde "conversiepixels" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (afgekort "Facebook"). Dit betekent dat het gebruikersgedrag op ons aanbod kan worden getraceerd nadat een gebruiker op Facebook klikt of een advertentie oproept. Dit dient om het succes van de advertenties te meten en deze voor statistische en marketingdoeleinden te evalueren en, indien nodig, advertenties in de toekomst te optimaliseren. Voor ons zijn de gegevens die op deze manier worden verzameld over het algemeen niet persoonlijk, maar anoniem - dat wil zeggen dat we ze niet aan een specifieke persoon kunnen toewijzen. Facebook bewaart en verwerkt echter de gegevens, waarover we u hieronder op basis van ons kennisniveau zullen informeren: op basis hiervan kan Facebook een verbinding tot stand brengen met de respectieve gebruikersprofielen. Facebook kan de gegevens ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensbeleid van Facebook (beschikbaar op https://www.facebook.com/policy) gebruik. Facebook en haar partners kunnen deze gegevens gebruiken om advertenties op Facebook en buiten Facebook te plaatsen en voor dit doel kunnen cookies op de computers van gebruikers worden opgeslagen. U geeft de volgende toestemming voor de hierboven beschreven procedure:

  Erklärung
  "Ik ben me bewust van het gebruik van de conversiepixel van Facebook."

  Bent u jonger dan 16 jaar, vraag dan toestemming aan uw wettelijke voogd.
  toestemming intrekken
 14. Functionaris voor gegevensbescherming

  Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:
  datenschutz@angelplatz.de

Betaling

Rechnung Rechnung
Paypal PayPal
Giropay Giropay
VISA Creditcard
MasterCard Creditcard
debet debet

Verzending

DHL DHL
DPD DPD
GLS GLS

Uw voordelen in de winkel

Contact en klantenservice

06431 - 97 69 69 0 info@angelplatz.de Ons serviceteam is bereikbaar van maandag t / m vrijdag van 9 uur tot 00 uur.

Veilig winkelen

Laat u overtuigen door de beoordelingen van andere Angelplatz.de.

Consumentenwerelden proef
Angelplatz.de op Facebook Angelplatz.de op InstagramWord een AWIN-partner

Doe mee en maak er deel van uit!

Facebook Instagram

Word partner van visstek!

zijn partners

Onze zeehonden!

Consumentenwerelden proef

Fishing spot - uw 24-uurs online viswinkel
We bieden u niet alleen een gestructureerde en uitgebreide viswinkel die 24 uur per dag voor u beschikbaar is, we beloven u ook het hoogste niveau van gegevensbescherming en beveiliging voor uw bestelling. Met Ekomi Gold Seal en SSL-codering is een probleemloos aankoopproces gegarandeerd. Indien nodig maken wij elke aankoop op rekening mogelijk, zodat u in alle rust de door u gewenste goederen kunt inspecteren voordat u besluit tot een definitieve aankoop.
sluitend
bezig met laden ...
Der Artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen!
Verder winkelen Bekijk winkelwagen