bestellingen bestellingen
Gegarandeerd lage prijzen Gegarandeerd lage prijzen
het drukken Download als .pdf

Download Acrobat Reader

onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
in het kader van verkoopovereenkomsten tussen
Visplaats Ltd
angelplatz.de
Zuckmayerstr. 15e
D-65582 Diez
Tel. + 49 (0) 6432/9139 860 / fax. +49 (0) 6432/9139 2860
E-mail: info@angelplatz.de
hierna "aanbieder" genoemd,
en de klant (vermeld in het respectieve verkoopcontract),
hierna "klant" genoemd,
gesloten worden.

§ 1-contract
(1) Door het plaatsen van een bestelling dient de klant een aanbieding in in de zin van artikel 145 BGB. De klant ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling, waarin de bestelling van de klant wordt vermeld. De bevestigingsmail vertegenwoordigt geen aanvaarding van het aanbod, maar documenteert de ontvangst van de bestelling door de aanbieder.
(2) De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. Door op de knop "Kopen" / "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden en vormt nog geen aanvaarding van het contract.We kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren.
(3) De contracttaal is Duits.

§ 2 bestelling / levering
(1) De essentiële kenmerken van de bestelde goederen vloeien voort uit de respectieve productbeschrijvingen.
(2) Bestellingen kunnen alleen in commerciële hoeveelheden worden geplaatst.
(3) De aanbieder levert alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De laatste levertijd wordt weergegeven in het bestelproces.
(4) Levering vindt plaats op risico van de aanbieder. De leveringen zijn voor de aanbieder verzekerd tegen transportschade. Controleer bij levering of de levering intact en compleet is en laat eventuele schade aan de goederen certificeren. Neem bij klachten rechtstreeks contact met ons op via 06431/9769690 of per e-mail via info@angelplatz.de. Het niet indienen van een klacht of contact met ons opnemen heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantierechten van de klant.
(5) Facturen zijn betaalbaar 8 dagen na ontvangst van de goederen zonder enige korting.
(6) Indien de klant in gebreke blijft met betalen, wordt 2,00 euro in rekening gebracht voor de eerste aanmaningsbrief en 4,00 euro voor de tweede. Indien een terugboeking wordt gedaan vanwege onjuiste informatie van de klant in de bankgegevens of onvoldoende saldo op de rekening, is de aanbieder gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten van € 5,56 aan de klant in rekening te brengen. De klant behoudt zich het recht voor om lagere kosten te bewijzen.

§ 3 prijzen / verzendkosten
(1) De productprijzen die in de online winkel van de aanbieder worden weergegeven, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.
(2) Naast de vermelde prijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering. De gemaakte verzendkosten zijn afhankelijk van de waarde van de bestelling, de aard van de goederen (lengte pakket, gewicht), het geselecteerde bezorgbedrijf (DHL of DPD) en het respectievelijke land van levering. U vindt een gedetailleerd overzicht van de verzendkosten hier.

§ 4 betaling
(1) Afhankelijk van het bedrag van uw bestelling, het resultaat van uw kredietcontrole, het saldo van uw klantenaccount op www.angelplatz.de en het land van uw verzendadres, krijgt u de keuze uit de volgende betaalmiddelen : Betaling op rekening, automatische incasso, vooruitbetaling, creditcard, PayPal, Giropay en onder rembours.
(2) De mogelijkheid om op rekening en via automatische incasso te betalen is afhankelijk van het resultaat van een kredietrapport dat de aanbieder heeft ingediend bij Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss in overeenstemming met 11 clausule 11.1 om zijn legitieme belangen te vrijwaren . (3) inhaalt.
(3) Kiest u voor de betaalmethode "automatische incasso", dan wordt uw rekening twee weken na ontvangst van de goederen gedebiteerd.

§ 5 annuleringsbeleid

herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Angelplatz GmbH, Angelplatz.de, Zuckmayerstr.15, D-65582 Diez, Duitsland, telefoon +49 (0) 6431/9769690, fax +49 (0) 6432/91392860, e-mail: info@angelplatz.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt de bijgevoegde Formulier voor de intrekking maar niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van het aanbod (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan die van ons, goedkoopste Standard hebben gekozen vergoeden hebben), en terug te betalen onmiddellijk uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving is ontvangen over de annulering van dit contract met ons. Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde methode van betaling die u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval u in rekening gebracht vergoedingen voor deze aflossing. We kunnen terugbetaling totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen zijn teruggekeerd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract terugsturen naar Angelplatz GmbH, angelplatz.de afleveringsmagazijn, Industriestraße 32, D-65582 Diez, Duitsland naar overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Als u de goederen niet vanuit Duitsland of Oostenrijk naar ons terugstuurt, moet u de normale kosten van het retourneren dragen. Als u de retourzending vanuit Duitsland of Oostenrijk verzendt, moet u de normale kosten van de retourzending dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan 40 euro of als u worden tegen een hogere prijs in rekening gebracht. Artikel heeft de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling op het moment van de herroeping nog niet betaald. Anders is de retourzending voor u gratis als u de retourzending vanuit Duitsland of Oostenrijk verstuurt. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.


§ 6 retourkosten
(1) Voor klanten uit Duitsland en Oostenrijk: als de klant gebruik maakt van zijn wettelijke herroepingsrecht, moet hij de normale kosten voor het retourneren van de goederen dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de goederen overeenkomt met worden geretourneerd is € 40,00 niet meer dan of als de klant de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft gedaan tegen een hogere prijs van het artikel op het moment van herroeping. Anders is de retourzending voor de klant gratis.

Voor klanten uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Groot-Brittannië: als de klant gebruik maakt van zijn wettelijk herroepingsrecht, moet hij de normale kosten voor het terugzenden van de goederen dragen als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

(2) Als de klant goederen met vrachtverzameling terugstuurt, hoewel hij volgens § 6 (1) de normale kosten van de retourzending zou moeten dragen, kunnen er extra kosten ontstaan ​​voor de aanvaarding van de vrachtverzameling door de aanbieder. De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze kosten aan de klant te factureren of te verrekenen met een eventueel bestaande vordering tot terugbetaling van de aankoopprijs.

§ 7 eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de aanbieder totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 8 garantie
De wettelijke garantieregels zijn van toepassing.

§ 9 aansprakelijkheid
(1) De aanbieder is alleen aansprakelijk voor schade als hij of een van zijn plaatsvervangende agenten een wezenlijke contractuele verplichting heeft geschonden of als de schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de aanbieder of een van zijn plaatsvervangende agenten. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig kan rekenen om nageleefd te worden.
(2) Indien de verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting niet het gevolg is van grove nalatigheid of opzet, is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de schade die redelijkerwijs voorzienbaar was voor de aanbieder bij het sluiten van het contract.
(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn van toepassing op zowel contractuele als niet-contractuele vorderingen. Onaangetast door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen, aansprakelijkheid op basis van dwingende wettelijke bepalingen, gegarandeerde eigendommen, veronderstelde garanties en voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

§ 10 Klachten / geschillenbeslechting
(1) Neem bij klachten gerust contact op met onze klantenservice info@angelplatz.de contact.

(2) Algemene informatievereisten voor alternatieve geschillenbeslechting volgens artikel 14, lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG (wet op de beslechting van consumentengeschillen)
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden op dit adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en wij nemen er ook niet aan deel. Als u klachten of iets dergelijks heeft, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen Service contact.

§ 11 Laatste bepalingen
Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder. De aanbieder heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de maatschappelijke zetel van de klant.

§ 12 Verdere informatie en opmerkingen

12.1 Toelichting op de contracttekst
(1) De tekst of inhoud van het contract wordt opgeslagen in onze interne systemen. De contracttekst die we hebben opgeslagen is niet meer vrij toegankelijk nadat de bestelling is geplaatst. U kunt uw bestelgegevens echter inzien in uw klantenlogin.
(2) De klant kan op elk moment gratis informatie krijgen van de aanbieder over de gegevens die over hem zijn opgeslagen, zijn bestelling en de tekst van het contract. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de aanbieder via het e-mailadres info@angelplatz.de.

12.2. Details van het bestelproces
Wanneer u het product heeft gevonden dat u zoekt, kunt u dit geheel vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen door op de knop "In winkelwagen" te klikken. U kunt de inhoud van de winkelwagen op elk moment vrijblijvend bekijken door op de knop "winkelwagen" te klikken. De producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, kunnen uit de winkelwagen worden verwijderd door op de knop "Verwijderen" te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop "Afrekenen". Nadat u het verzendadres heeft geselecteerd, heeft u de mogelijkheid om de gewenste verzendmethode te kiezen. Voer vervolgens de gewenste betaalmethode in. Voordat u uw bestelling kunt plaatsen door op de knop "Kopen" te klikken, krijgt u een overzicht van uw eerdere gegevens met de mogelijkheid om deze te wijzigen of de bestelling te annuleren via de knop "Terug" in uw browser.
13. Informatie over gegevensbescherming volgens EU AVG
Ons bedrijf controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het sluiten van contracten en in bepaalde gevallen waarin sprake is van een gerechtvaardigd belang, ook bij bestaande klanten. Hiervoor werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, van wie we de gegevens ontvangen die we nodig hebben. Hiervoor sturen wij uw naam en contactgegevens naar Creditreform Boniversum GmbH. De informatie in overeenstemming met artikel 14 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming over gegevensverwerking bij Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier:
www.boniversum.de/EU-DSGVO

onze bestseller

Zebco lead shot assortiment 100g. ruw
Inhoud / verpakking 1 stuk
Gewicht 100 gram
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 8%
Adviesprijs € 3,45 3,19 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
SPRO Rolling Swivel met Fast Lock Snap maat 6 21kg draagvermogen 10st.
Levertijd: 1-3 werkdagen
2,20 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
JENZI assortimentsdoos met rubberen kralen
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 12%
Adviesprijs € 4,40 3,88 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Magic Trout 25mm Trout Swivel 10 6 stuks
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 8%
Adviesprijs € 3,95 3,64 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
SPRO Rolling Swivel met Fast Lock Snap maat 10 11kg laadvermogen 10st,
Levertijd: 1-3 werkdagen
1,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Paladin vismoordenaar honkbal
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 6,45 4,28 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
JENZI rubberen stop zwart zacht rubber medium
Levertijd: 1-3 werkdagen
1,01 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Powerbait Berkley Natuurlijke Geur Knoflook Zwart 50g
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Berkley Natural Scent Forel Aas glitter Knoflook Chartreuse
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Fox Rage rugzak
Inhoud 35 liter
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 24%
Adviesprijs € 64,99 49,79 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Magic Trout 22mm forelwartel 12 6 stuks
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 8%
Adviesprijs € 3,95 3,64 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Berkley Powerbait Dough Natuurlijke Geur Knoflook Wit
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
SPRO Rolling Swivel met Fast Lock Snap maat 8 11kg laadvermogen 10st,
Levertijd: 1-3 werkdagen
1,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Paladin Forellepel III 3,6 g regenboogforel / zilver
Gewicht 3 gram
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 21%
Adviesprijs € 5,49 4,35 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Zebco vloerknop TL 10g
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 37%
Adviesprijs € 2,95 1,88 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Penn 560 Slammer
koord 283 m/0.36 mm
Vertaal 4.59: 1
Kgl. 6 stuks.
Gewicht 563 gram
Inspringing 76 cm
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 104,90 69,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
SPRO rollende wartel met Fast Lock Snap maat 4 30kg draagvermogen 10st.
Levertijd: 1-3 werkdagen
2,45 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
JENZI parelassortiment verschillende assortimenten
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 12%
Adviesprijs € 4,40 3,88 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Berkley Powerbait Dough Natuurlijke Geur Knoflook Fluo Oranje
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Quantum Float Connector Swivel rood 5 stuks 10mm
Levertijd: 1-3 werkdagen
3,48 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Mikado hengelhoes - 3 vakken 160cm verstevigd - groen
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 25%
Adviesprijs € 41,99 31,57 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Berkley Powerbait Dough Natuurlijke geur Sunshine Yellow
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Magic Trout Magic Trout Pilot 17mm rood
Levertijd: 1-3 werkdagen
2,14 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Rhino R-VX54 / 12V elektromotor
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 43%
Adviesprijs € 349,95 199,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Penn 760 Slammer
koord 310 m/0.46 mm
Vertaal 4.70: 1
Kgl. 7 stuks.
Gewicht 758 gram
Inspringing 66 cm
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 36%
Adviesprijs € 119,90 76,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Penn 360 Slammer
koord 265 m/0.28 mm
Vertaal 5.09: 1
Kgl. 6 stuks.
Gewicht 365 gram
Inspringing 71 cm
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 94,90 62,99 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Zebco Trophy stalen leider 1x7 - Rollend L: 25cm 15kg
Lengte 0.25 m
Laadvermogen 15 kg
Materiaal staal
Inhoud 2 st.
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 25%
Adviesprijs € 2,45 1,85 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Berkley Natural Scent Forel Aas Glitter Knoflook Regenboog
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 34%
Adviesprijs € 5,99 3,99 €
79,80 € per 1 kg
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Zebco 3,00m Tele rubberen net 60cm x 60cm x 50cm
Levertijd: 1-3 werkdagen
U bespaart 26%
Adviesprijs € 29,95 22,44 €
Inclusief BTW., excl. verzendkosten
Naar links
Naar rechts

Betaling

Rechnung Rechnung
Paypal PayPal
PayDirect PayDirect
Giropay Giropay
VISA Creditcard
MasterCard Creditcard
debet debet

Verstuur

DHL DHL
DPD DPD
UPS UPS

Uw voordelen in de winkel

Contact en klantenservice

06431 - 97 69 69 0 info@angelplatz.de Ons serviceteam is bereikbaar van maandag t / m vrijdag van 9 uur tot 00 uur.

Veilig winkelen

Laat u overtuigen door de beoordelingen van andere Angelplatz.de.

Consumentenwerelden proef
Angelplatz.de op Facebook Angelplatz.de op InstagramWord een AWIN-partner

Doe mee en maak er deel van uit!

Facebook Instagram

Word partner van visstek!

zijn partners

Onze zeehonden!

Consumentenwerelden proef

Fishing spot - uw 24-uurs online viswinkel
We bieden u niet alleen een gestructureerde en uitgebreide viswinkel die 24 uur per dag voor u beschikbaar is, we beloven u ook het hoogste niveau van gegevensbescherming en beveiliging voor uw bestelling. Met Ekomi Gold Seal en SSL-codering is een probleemloos aankoopproces gegarandeerd. Indien nodig maken wij elke aankoop op rekening mogelijk, zodat u in alle rust de door u gewenste goederen kunt inspecteren voordat u besluit tot een definitieve aankoop.
sluitend
bezig met laden ...
Der Artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen!
Verder winkelen Bekijk winkelwagen
Alle prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten