bestellingen bestellingen
Gegarandeerd lage prijzen Gegarandeerd lage prijzen
het drukken Download als .pdf

Download Acrobat Reader

Algemene Voorwaarden

the girls sleuven in het kader van koopovereenkomsten
Visplaats Ltd
angelplatz.de
Zuckmayerstr. 15e
D-65582 Diez
Telefoon +49 (0) 6431/97 69 69-0
E-mail: info@angelplatz.de
hierna 'aanbieder' genoemd,
en de in de afgeleide koopovereenkomst (e) clant,
hierna 'klant' genoemd,
zijn afgesloten.

§ 1 Afsluiten van de overeenkomst

  1. (1) Door een bestelling te verzenden, doet de klant een aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Het verzoek wordt per e-mail verzonden ter bevestiging van het verzoek voor de bestelling, die in de bestelling zal worden vermeld. In de bevestigingsmail staat niet dat het aanbod wordt aangeboden, maar het gedocumenteerde de ontvangst van de bestelling door de aanbieder.
  2. (2) De presentatie van de producten in de webshop is juridisch bindend voor beide zijden, maar er is ook een niet-bindende online catalogus. (2) Deur op de knop 'Kopen / Met betalingsverplichtingOrder' te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de goederen die zich in het Winkelwagentje bevinden. De voorafgaande mededeling van de toekomst van de bestelling volgt rechtstreeks uit de bestelling en betekent niet dat de overeenkomst wordt overeengekomen. We kunnen bestellingen per e-mail accepteren voordat we een bestelling per e-mail accepteren.
  3. (3) De overeenkomst is in de Duitse taal.

§ 2 Bestellen/leveren

  1. (1) De specifieke kenmerken van de bestelling staan ​​vermeld in de betreffende productbeschrijving.
  2. (2) De goederen kunnen alleen worden besteld in de eerste plaats die in de handel wordt gebruikt.
  3. (3) De leveranciers leveren alles binnen de Bondsrepubliek Duitsland, nabij Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De eerste leveringsdatum werd gegeven in het bestelproces.
  4. (4) De aanbieder draagt ​​alle risico's van de levering. Leveringen zijn voor de aanbieder verzekerd tegen transportschade. Controleer of de levering van de goederen beschadigd en volledig is en eventuele schade aan de goederen wordt later schriftelijk bevestigd. Contacteer ons Rechtstreeks op +49 6431/9769690 of per e-mail op info@angelplatz.de in het geval van Klachten. Toen hij klaagde, werd er iets gezegd over zijn contactwoord, heeft dat voor de Wettelijke garantierechten van de clant gevolgd.
  5. (5) De facto zou 8 dagen zijn geweest sinds het begin van de goederen zonder aftrek van korting betaald.
  6. (6) In het geval van betalingsverzuim van de Klant is een eerste aanmaning aanmaningkosten van € 2,00 in rekening en € 4,00 voor de twee gevorderd. India een automatische incasso wordt, heeft de klant bankgevens heeft ontvangen op de rekening staat, heeft het recht de daardoor ontstane tien request van € 5,56 aan de klant in rekening te brengen. De clant moet als goed worden beschouwd voor de opslagkosten.

§ 3 Prijzen/verzendkosten

  1. (1) De in de webshop van de aanbieder kondigen productprijzen aan inclusief de toepasselijke wetgeving btw.
  2. (2) Volgens de gerapporteerde prijzen kunnen de verzendkosten vóór de levering worden terugbetaald. De verzendkosten zijn afhankelijk van de goederen van de bestelling, de lucht van de goederen (lengte en gewicht van het pakket), de kosten van levering (DHL, DPD of GLS) en het land van levering. Een gedetailleerd overzicht van de verzendkosten en kosten hier.

§ 4 Betaling

  1. (1) afhankelijk van het verzoek van uw bestelling, het resultaat van uw kredietwaardigheidscontrole, het saldo van uw klantenaccount op wwwangelplatz.de en het land van uw verzendadres, wordt u een keuze geboden uit de volgende betaalmethoden: betaling op rekening, betaling via automatische incasso, per vooruitbetaling, per creditcard, via PayPal, via giropay en andere vergoedingen.
  2. (2) Afhankelijk van het resultaat van een creditcardcontrole wordt de bescherming van de juridische belangen van Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland geverifieerd en wordt de betaling via automatische incasso uitgevoerd.
  3. (3) India en kiest voor de betaalwijze 'automatische incasso', aangezien het verzoek twee weken na ontvangst van de goederen van uw bank rekening is geschreven.

§ 5 Instructies voor herroeping

Herroping rechts

Je hebt gelijk over de overeenkomst binnen Veertien dagen te herroepen zone en praat over wat je wilt doen.

De Herrroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de datum u of een door u derde de niet de transporteur is, het laatste product heeft geaccepteerd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Angelplatz GmbH, Angelplatz.de, Zuckmayerstr.15, 65582 Diez, Duitsland, telefoon +49 (0) 6431/9769690, fax +49 (0) 6432/91392860, e-mail : info@angelplatz.de) met een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruiken maken van het bijgevoegde Standaardformulier voor menroeping. Dit is echt niet verplicht.

Vanaf de herroepingstermijn te afhandeling is het einde van de transactie verstuurt.

Gevolgd door van de herroeping

Wanneer u een overeenkomst wilt herroepen, willen wij alle betalingen ontvangen die wij van u inzamelen, inclusief de leveringskosten aan u terugbetalen, en dat onmiddellijk en uiterlijkland veertien dagen op de datum van de kennisgeving van uw overeenkomst hebben ontvangen. Voordat de berekening wordt gebruikt, zal de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie anders zijn, als deze anders is, wordt er toezicht op gehouden. In geen geval op rekening gebracht wegens deze terugbetalingskosten. We kunnen terugbetaling tot we de goederen terug ontvangen, van u heeft bevestigd dat u de goederen heeft terug gestuurd, al ontvangen wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later veertien dagen op deze datum van de herroeping van overeenkomst, terugsturen naar of over bracht aan Angelplatz.de Lieferlager, Industriestraße 32, 65582 Diez, Duitsland. De term wordt gezegd te worden vermeld als u de goederen voor de lus van de term uit de zee. De kosten van het retourneren zijn te uwen laste than u de goederen niet vanuit Duitsland of Oostenrijk naar ons terugstuurt. India en de terugkerende bestelwagen in Duitsland uit Oostenrijk verstuurt, zijn de kosten van de retourzending, indien de goederen geleverd met de bestelling goederen en indien de prijs van de terug te sturen goederen niet meer dan 40 euro bedragen indien u bij een Product met een hogere prijs dan de verwachte waarde van een contract. Het retourneren is gratis voordat je het vanuit Oostenrijk retour stuurt naar Duitsland. U hoeft alleen te betalen voor een toekomstige waardermindering van de, indien de waardermindering het gevolg is van het gebruik dat toen nodig was, was om de aard, eigenschappen in de functies van de goederen te controleren.

Modelformule voor herroeping

(India u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Aan
Visplaats Ltd
angelplatz.de
Zuckmayerstrae 15
D-65582 Diez
tel. +49 (0) 6432/9139 860/fax +49 (0) 6432/9139 2860, e-mail:info@angelplatz.de

Hierbij herroep(en) ik/wij* de door mij/ons* overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen* / de levering van de volgende dienst*

Bestel op (*) / aanvraag op (*)

Registratie nummer:

Terug praten:

Naam:

Adres:

datum:

Handtekening (altijd bevroren voor Mededelingen op papier):

*De deur is niet open bij aanraking

§ 6 Retourkosten

  1. (1) Voor klanten uit Duitsland en Oostenrijk: India is verantwoordelijk voor de verwerking van belastingen in Duitsland, voor de normale kosten van het terugzenden van de goederen, in India voor goederen die onder toezicht staan ​​bij de bestellingen van goederen in India voor de prijs van goederen en services meer dan 40,00 euro aangevraagd door India de clant bij een product met een hogere prijs de tegenprestatie van een contractueel ontvangen ontvangen betaling op het moment van de herroeping nog niet heeft heeft behaald. De retourzending is overigens gratis.

    Voor klanten uit België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Groot-Brittannië: India is verantwoordelijk voor de aankoop van goederen, voor de normale kosten van het terugzenden van de goederen, India voor het overeenkomen van goederen met bestellingen van goederen.

  2. (2) India is teruggestuurd door de clant van Frankeerd, kan hij, wat zijn de normale kosten van het terugzenden van de goederen, volgens § 6 (1) de laatste kosten hiervan zijn de kosten van het terugzenden van de goederen naar een ander land. De aanbieder zich het voor de kosten om te berekenen van ze te verrekenen met een eventuele bestaande aanspraak tot terugbetaling van de aankoopprijs.

§ 7 eigendomsrechten

De geleverde goederen blijven owndom van de aanbieding, totdat de koopprijs Volldig wordt betaald.

Sectie 8 Garantie

De inzetgarantie zal van toepassing zijn.

§ 9 Aansprakelijkheid

  1. (1) De aanbieder is aansprakelijk voor een van zijn plaatsvervangers die een contractuele verplichting heeft geschonden of India de Schade is aan grove nalatigheid van de Opzet van de aanbieder van een van zijn plaatsvervangers. Een specifieke contractuele verplichting is een verplichting om op de hoogte te zijn van wat er in de toekomst gebeurt, waarvan regelmatig mag worden aangenomen dat dit wordt overeengekomen.
  2. (2) India de nalatige schending van een contractuele verplichting die niet tot opzet is, is een opzet van de overeenkomst tot de Schade die voor hem redelijkerwijs te voorzien was op het begin van de LOTS.
  3. (3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden zowel voor contractuele als voor niet-contractuele vorderingen. Aansprakelijkheidsbeperkingen op van Kracht.

§ 10 Klachten/Schillenbeslechting

  1. (1) In geval van Klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice info@angelplatz.de.
  2. (2) Algemene informatieverplichtingen alternatieve slachting artikel 14 lid 1 van de ODR-VRO en § 36 VSBG

    De Europese Commissie biedt een platform voor online goedkeuring (OS) voor de melding hiervan en op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gearticuleerde wielverzorging.

    Wij hebben niet te maken met een afgeronde besluitvormingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie waarin geen verplichting is. In het geval van bezwaren, hebben wij daarover geklaagd per telefoon of per e-mail contact met onze clandestiene dienst.

§ 11 zee-informatie

12.1 Opmerkingen over de tekst van de gelijkcomst
  1. (1) De tekst van het interieur van de overeenkomst wordt opgeslagen op onze interne systemen. De deur op de vermelde tekst van de overeenkomst is op een doorzending van de bestelling niet meer dan toegankelijk. U kunt uw bestelgegevens echt bekijken in uw clantenaccount.
  2. (2) De rand van de tabel zijn alle kosten die gemoeid zijn met het verstrekken van de gevraagde informatie boven de gevraagde informatie, voor het bestellen en de tekst van de overeenkomst. Daarom kunt u met een verzoek contact met ons opnemen via het e-mailadres info@angelplatz.de.
12.2. Details van de bestelprocedure

Wanneer het product verkocht is, dient u deze in het winkelwagentje op de knop 'In het winkelwagentje' te klikken. U dient bij de inhoud van het winkelwagentje te allen tijde vrijblijvend door de deur op de knop 'Winkelwagentje' te klikken. De in het Winkelwagentje geadverteerde producten kunnen worden gewijzigd door op de knop 'Verwijderen' te klikken. Wanneer u de producten in het winkelwagentje wilt kopen, klikt u op de knop 'Betalen'. Nadat u het verzendadres heeft geselecteerd, heeft u de mogelijkheid om de wernste wijze te kiezen. Voordat u de betaalmethode in.volgt en uw bestelling niet kunt plaatsen op de knop 'Kopen' en klikt, krijgt u een overzicht te zien van de informatie die u moet doen met de bedoeling dat het mogelijk is om over de bestelling te beslissen van de opzegging op de deur de 'Terug' knop vanuit uw browser te printen.

§ 12 Informatie over gegeven bescherming volgens EU-AVG

Anderzijds controleren we regelmatig de kredietwaardigheid van de bestaande klanten in het geval van onoplettendheid en in bepaalde gevallen waar de taal legitiem van aard is. Daarvoor werken we samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hammfelddamm 13, 41460 Neuss, Duitsland. Zij krijgen ons de voor dit doel benodigde gegevens. Sindsdien kunnen wij contact met u opnemen via Creditreform Boniversum GmbH. De informatie volgt art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van EU over de gegevensverwerking door Creditreform Boniversum GmbH vindt u hier:
www.boniversum.de/EU-DSGVO

§ 13 Slotverwerking

India de juridische zaken, een publieke rechtspersoon, de exclusieve rechtsbank voor alle schillen, de juridische zaken tussen de klant en de statutaire zetel van de aanbieder. De aanbieder heeft ook het om een ​​​​aanklacht in te dienen in de plaats waar de maatschappelijke Zetel van de Klant zich bevindt.

Betaling

Rechnung Rechnung
Paypal PayPal
Giropay Giropay
VISA Creditcard
MasterCard Creditcard
debet debet

Verzending

DHL DHL
DPD DPD
GLS GLS

Uw voordelen in de winkel

Contact en klantenservice

06431 - 97 69 69 0 info@angelplatz.de Ons serviceteam is bereikbaar van maandag t / m vrijdag van 9 uur tot 00 uur.

Veilig winkelen

Laat u overtuigen door de beoordelingen van andere Angelplatz.de.

Consumentenwerelden proef
Angelplatz.de op Facebook Angelplatz.de op InstagramWord een AWIN-partner

Doe mee en maak er deel van uit!

Facebook Instagram

Word partner van visstek!

zijn partners

Onze zeehonden!

Consumentenwerelden proef

Fishing spot - uw 24-uurs online viswinkel
We bieden u niet alleen een gestructureerde en uitgebreide viswinkel die 24 uur per dag voor u beschikbaar is, we beloven u ook het hoogste niveau van gegevensbescherming en beveiliging voor uw bestelling. Met Ekomi Gold Seal en SSL-codering is een probleemloos aankoopproces gegarandeerd. Indien nodig maken wij elke aankoop op rekening mogelijk, zodat u in alle rust de door u gewenste goederen kunt inspecteren voordat u besluit tot een definitieve aankoop.
sluitend
bezig met laden ...
Der Artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen!
Verder winkelen Bekijk winkelwagen